KUORTANE TESTING LAB

Kuortane Testing Lab on Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n sekä Kuortaneen Urheiluopiston kehittämä palvelukonsepti. Tuotamme liikunta- ja hyvinvointiteknologiatuotteiden tutkimus- ja tuotekehityspalveluja. Lisäksi toimimme liikuntavarusteiden ja -välineiden sekä elintarvikealan testaus- ja kehitysympäristönä.

FIR65° Hyvinvointipussi -vaikuttavuustutkimuksesta 6/2010 saatuja tuloksia:

Painonmuutokset ja Selluliitti
*Monet testaajat huomasivat paitakoon pienentyneen selvästi
*Monet testaajat huomasivat vyötärön ympäryksen kaventuneen
*Useilla testaajilla selluliitin väheneminen
*Useilla testaajilla rasvakerros pieneni
*Useilla testaajilla olo keventynyt
*Testaajakommentti “Olo energinen ja touhukas”
*Testaajakommentti: ”Vyötärön ympärys on kaventunut 4 cm testijakson aikana, vaikka en muuttanut ruokavaliotani enkä liikkunut enempää kuin normaalisti”

Vaikutukset Ihoon

*Useilla testaajilla Positiivisia vaikutuksia ihoon
*Useilla testaajilla iho tuntui sileältä ja pehmeältä
*Useilla testaajilla Ihoa ei tarvinnut rasvata, iho ei kuivunut

Psoriasis

*Psoriasista sairastavat testihenkilöt (2 kpl) kokivat tuotteen käytön myönteisenä kokemuksena.
*Testaaja sanoi pussin käytön auttaneen psoriasikseen.
*Testaaja totesi, että näin suurella peseytymismäärällä (suihku ja rasvaus) iho olisi testaajan mukaan normaalisti mennyt todella huonoon kuntoon.
*Psoriasista sairastavan testaajan kommentti: ”Läiskät hävisivät jaloista ja nivusessa ollut rasvapatti pienentyi huomattavasti”.

Urheilijan Palautuminen

*Urheilijan käytön jälkeen seuraavan päivän liikuntasuoritukseen oli helpompi lähteä
*Testaajalla lihasten kireydet poistuivat
*Testaajalla kehon jäykkyyttä oli vähemmän
*Testaajalla keho tuntui hieman elastisemmalta
*Tuotteella positiivisia vaikutuksia liikuntasuorituksesta palautumiseen
∗Testaajakommentti: ”Tuotteen käytön aikana kireydet poistuivat”
∗Testaajakommentti: ”Venyttely lämpöisenä oli huippujuttu”.

Palautuminen ja Rentouminen

*Lihakset rentoutuivat ja vetreytyivät raskaan ja kiireisen työpäivän sekä liikuntasuoritusten jälkeen.
*Tuotteen käytön havaittiin nopeuttavan palautumista ja rentouttavan oloa.
∗Testaajakommentti: ”Miellyttävä lämpö ja rentoutuminen”.
∗Testaajakommentti: “Olo tuntuu rentoutuneelta ja mukavalta koko kehossa.” * Testihenkilön kommentti 40 km kävelyn jälkeen: ”Yhtään eivät ole jalat kipeinä eilisen pitkästä 40 km kävelystä, varmasti säkin ansiota.”
∗Testihenkilön kommentti maalausurakan jälkeen: ”Eilispäivän pitkä maalausurakka ei tuntunut lainkaan, olo oli vetreä ja rakennuspuuhia jaksoi tehdä myös koko seuraavan päivän. Normaalisti vaivanneet kivut helpottivat”
∗Testihenkilön kommentti” tuotteen käyttö auttoi selkäkipuihin, jalkasärkyihin, nivelkipuihin, kuukautiskipuihin ja olkapäävaivaan”.
∗Testaajakommentti: ”Tuotteen käyttö on auttanut selkäkipuihin.”
“Testaajakommentti: “Jalkojen verenkierto parani selvästi.”

Reuma

Testiryhmässä mukana ollut reumaatikko totesi seuraavasti:
“Kokonaisuudessaan uskon, että pussissa olo on jonkin verran helpottanut nivelkipuja, vaikka testausjakson aikana säätyyppi on vaihdellut useasti. Selkäkipuni ovat olleet kurissa lähes koko testijakson ajan”.

PSORIASISLIITTO

Psoriasistutkimus 2011 – PILOT

Pohjois-Pohjanmaan Psoriasisyhdistys ry:n kanssa alkuvuodesta 2011 on suoritettu kuukauden mittainen PILOT -tutkimus kohdistettuna psoriasista sairastaville henkilöillä.Tulokset olivat hyvät ja laajempaa jatkotutkimusta psoriasikseen ollaan käynnistämässä alkuvuodesta 2012. Alla muutamien tuotetta testanneiden käyttäjien kommentteja:

”hilseily reisissä ja säärissä huomattavasti vähentynyt. Jalkapohjien iho ei enää paksune.”
”Psoriläikkiin ei tullut tätä kovaa karstaa niin paljon kuin ilman pussin käyttöä.”
”On tuonut helpostusta kipuihin ja antanut kipeän kropan rentoutua hetkeksi.”
”Käytön jälkeen hyvä fiilis ja karstaa lähti psorialueelta hyvin.”
”Iho alkaa tuntua suorastaan pehmeältä.”

UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ

Jyväskylän Yliopisto, Liikuntabiologian laitos – Tutkimus 2011-2013

Tutkimuksessa selvitettiin FIR65 hyvinvointipussin käytön vaikutusta urheilijan palautumiseen. Tuloksilla on merkitystä urheilijoiden harjoittelussa, sillä nopeampi palautuminen harjoituksista ja kilpailuista edesauttaa urheilijan optimaalisen suorituskyvyn saavuttamista ja ehkäisee mahdollisilta ylikunto- ja ylirasitustiloilta.

urheilututkimukset.fi

TIIVISTELMÄ

*Noponen, Perttu (2013). *

Infrapunalämmön vaikutukset palautumiseen teholajien urheilijoilla viiden vuorokauden harjoittelujakson aikana.
Valmennus- ja testausopin gradututkielma, Liikuntabiologian laitos. Jyväskylän yliopisto, 56 sivua.

Tarkoitus. Tieteellinen näyttö lämpöhoidon vaikutuksista palautumiseen on rajallinen ja myös hieman ristiriitainen. Hausswirthin ym. (2011) mukaan infrapunalämpö kiihdyttää palautumista, mutta Pournot ym. (2011) eivät havainneet lämpöterapialla olevan vaikutusta palautumiseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli löytää lisää konkreettista tietoa lämpöterapian ja erityisesti infrapunalämmön vaikutuksista urheilijoiden palautumiseen.
Menetelmät. Koeryhmässä oli kymmenen teholajien kansallisen tason miesurheilijaa (ikä 22.3 ± 4.5 v.) yleisurheilusta, telinevoimistelusta ja pesäpallosta. Koeryhmä toimi omana kontrolliryhmänään. Koehenkilöiden aloitusjärjestys ryhmissä arvottiin. Harjoittelu ja ravitsemus vakioitiin viiden vuorokauden harjoittelujakson aikana. Tutkimusasetelma koostui suorituskykytesteistä (isometriset voimatestit, kevennyshyppy ja Wingaten 30 sekunnin anaerobinen maksimitesti polkupyöräergometrillä), aamukyselyistä ja paastoverinäytteistä (testosteroni, kortisoli, SHBG = sex hormone binding globulin, hsCRP = high sensitive C-reactive protein ja kreatiinikinaasi). Koejakson aikana koehenkilöt käyttivät infrapunapussia (FIR65º, U2i / Oy You Two Import Ltd., Oulu, 40 minuutin ajan lämpötilassa 50 ºC) jokaisena iltana maanantaista torstaihin. Infrapunapussia ei käytetty kontrollijaksolla. Tilastolliset analyysit tehtiin käyttäen varianssianalyysiä ja parillisten otosten t-testiä. Merkitsevyystasoksi määriteltiin p<0.05.
Tulokset. Keskimääräinen teho Wingaten 30 s testissä kasvoi merkitsevästi (p = 0.015) koejakson aikana, kun taas kontrollijaksolla merkitseviä muutoksia ei havaittu. Koejakson ja kontrollijakson välillä ei havaittu merkitseviä eroja voimatesteissä, kevennyshypyssä eikä verestä mitatuissa muuttujissa. Kuitenkin veren SHBG-tasossa havaittiin merkitsevä nousu ensimmäisen ja kolmannen päivän välillä (p = 0.032) ja testosteronitasossa kolmannen ja viidennen päivän välillä (p = 0.023) koejakson aikana. Vastaavasti merkitseviä muutoksia testosteronin ja SHBG:n osalta ei ollut havaittavissa kontrollijaksolla. Kreatiinikinaasin taso oli merkitsevästi korkeampi toisena päivänä verrattuna ensimmäiseen päivään kontrollijaksolla (p = 0.023), ja kolmantena päivänä ensimmäiseen päivään verrattuna sekä koejaksolla (p = 0.030) että kontrollijaksolla (p = 0.007). Suhteellinen muutos testosteroni/kortisoli-suhteessa kasvoi merkitsevästi enemmän koejakson aikana verrattuna kontrollijaksoon (p = 0.026). Lihasarkuus oli lievempi koejakson aikana verrattuna kontrollijaksoon.

Pohdinta ja johtopäätökset. Tutkimus osoitti infrapunalämmön parantavan anaerobisen suorituskyvyn palautumista viiden vuorokauden harjoittelujakson aikana. Urheilijoiden kokemat tuntemukset tukevat infrapunalämmön positiivisia vaikutuksia palautumiseen. Muutokset testosteroni/kortisoli-suhteessa, kreatiinikinaasissa, ja seerumin testosteroni- ja SHBG- tasoissa antavat viitteitä kehon anabolisen eli rakentavan tilan kehittymisestä ja nopeutuneesta palautumisesta infrapunalämmön vaikutuksesta. Koska merkitseviä muutoksia kahden mittausjakson välillä verinäytteissä ei kuitenkaan havaittu, lisää tutkimusnäyttöä infrapunalämmön vaikutuksista verimuuttujiin tarvitaan. Tämän tutkimuksen perusteella infrapunalämpö nopeuttaa palautumista anaerobisesta suorituksesta viiden vuorokauden harjoittelujakson aikana verrattuna passiiviseen palautumismenetelmään.

Avainsanat: Infrapunalämpö, palautuminen, suorituskyky, verimuuttujat

TIIVISTELMÄ

Simula, Jussi. (2012).

*Infrapunapussin vaikutus urheilijan palautumiseen yösykeanalyysien perusteella. *
Valmennus- ja testausopin kandidaatintutkielma. 2012.30 sivua.

Johdanto. Palautuminen kovasta harjoittelusta ja erityisesti palautumisen tehostaminen on tärkeässä osassa huippu-urheilua. Infrapunasäteily on yksi uusimmista keinoista palautumisen tehostamisessa. Infrapunasäteilyn lämpövaikutukset ulottuvat syvemmälle lihaksiin verrattuna muihin lämpöterapiamuotoihin. (Beever 2009.) Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää infrapunapussin (FIR 65° Energy Blanket) käytön hyötyjä urheilijoiden palautumisen edistämisessä yösykeanalyysien perusteella.

Menetelmät. Koehenkilöinä (n=8) oli yleisurheilua, pesäpalloa ja telinevoimistelua harrastavia urheilijoita (ikä 21,1 ± 2,3 vuotta, pituus 178,1 ± 6,6 cm ja paino 76,8 ± 10 kg). Harjoittelu suunniteltiin mukana olevien urheilijoiden ja valmentajien kanssa yhdessä. Koehenkilö toisti saman valmennusohjelman sekä infrapunapussijaksolla että ilman sitä. Harjoittelun keskeinen sisältö oli voimaharjoittelua ja oman lajin lajiharjoittelua. Kuormitukseltaan viiden vuorokauden jakso (maanantai-perjantai) suunniteltiin kovaksi. Harjoituksista palautumiseen urheilijat käyttivät infrapunapussia iltaisin kello 20 – 21 40 minuutin ajan 50°C lämpötilassa. Infrapunapussi on lämpömakuupussi, jonka sisälle tuotetaan infrapunalämpöä. Pussin sisällä olevat kuidut
säteilevät infrapunalämpöä ulkoisen virtalähteen syöttämän virran avulla. Pussia käytettiin neljänä iltana (ma – to) ja yösykkeitä mitattiin Polarin RS800- mittareilla ennen pussikäytön aloittamista (su – ma), keskellä testijaksoa (ma – ke) ja viimeisen pussikäytön jälkeisenä yönä (to – pe). Yösykkeistä analysoitiin neljän alkuyön tunnin ajalta parasympaattisen hermoston toimintaa hyvin kuvaavat muuttujat RMSSD (toisiaan seuraavien sykevälien neliöiden keskiarvon neliöjuuri) ja HF (korkeataajuuksinen sykevaihtelu 0,15–0,4 Hz). (Nienstedt ym. 1999; Malik ym. 1996; Martinmäki 2002.) Ryhmä toimi omana kontrollinaan suorittaen samanlaisen tutkimusviikon ilman infrapunapussin käyttöä ja infrapunapussin kanssa 2- 4 viikon välein.

Tulokset. Koehenkilöiden leposykkeet olivat keskimäärin yömittauksissa 43 ± 3 krt/min. Yösykkeissä ei tapahtunut viikkojen välillä tilastollisesti merkitseviä muutoksia. Infrapunapussiviikon ja kontrolliviikon RMSSD -keskiarvot olivat: pre 84 ms ja 98 ms, mid 71 ms ja 90 ms ja post 82 ms ja 82 ms. Infrapunapussiviikon ja kontrolliviikon HF – keskiarvot: pre 5633 ms² ja 7097 ms², mid 3984 ms² ja 6407 ms² ja post 5291 ms² ja 5789 ms². Pre on yösykemittaus ennen pussikäytön aloittamista (su-ma), mid on keskellä testijaksoa (ma-ke) ja post on viimeisen pussikäytön jälkeisen yön yösykemittaus (to-pe). HF ja RMSSD korreloivat keskenään merkitsevästi jokaisessa mittausajankohdassa. Pussiviikon RMSSD:n ja HF:n korrelaatiot olivat seuraavat: pre (r=0,95, p<0,01), mid (r=0,98, p<0,01) ja post (r=0,94, p<0,01). Kontrolliviikon RMSSD:n ja HF:n korrelaatiot olivat vastaavasti: pre (r=0,73, p<0,05), mid (r=0,71, p<0,05) ja post (r=0,94, p<0,01).

Pohdinta. Vaikka tulokset eivät olleetkaan tilastollisesti merkitseviä, oli infrapunapussin käytöllä havaittavissa vaikutus yösykkeisiin. Tuloksista huomataan, että
infrapunapussiviikon RMSSD – ja HF -arvot pysyvät pre – ja post -tilanteessa lähestulkoon samalla tasolla, kun taasen kontrolliviikon vastaavat arvot tippuvat post – tilanteeseen noin 20% alemmas kuin pre -tilanteessa. Infrapunapussiviikolla yösykearvot (HF ja RMSSD) laskevat pre -tilanteesta mid -tilanteeseen jyrkästi, mutta post – tilanteeseen arvot nousevat samaan kuin pre -tilanteessa viitaten palautumisen paranemiseen. Kuortane Testing Labin vuonna 2010 tekemässä tutkimuksessa havaittiin samanlainen trendi. Kuortane Testing Labin tutkijat tulivat siihen lopputulokseen että, pussin käytön aloittaminen loi stressireaktion, mutta jo muutaman päivän käytön jälkeen tilanne kääntyy päinvastaiseksi palautumisen tehostuessa. Vastaavat kontrolliviikon yösykearvot tippuvat joka tilanteessa alemmas viitaten heikompaan palautumiseen. Toki muutokset olivat huomattavan yksilöllisiä. Karkeasti jaoteltuna voidaankin todeta palautumisen olleen kolmella koehenkilöllä positiivista, kolmella neutraalia ja kahdella negatiivista.

Avainsanat: infrapunapussi, sykevälivaihtelu, palautuminen, lämpöterapia, infrapunasäteily.

TIIVISTELMÄ

Haaga Helia AMK
Vierumäen yksikkö
Liikunnan – ja vapaa-ajan koulutusohjelma

Heidi Marttinen (2013)

Infrapunapussin käyttö urheilijan palautumisen apuna
Sivu- ja liitesivumäärä 37

Erilaiset palautumismenetelmät ovat nousseet urheilijan arkeen palautumisen nopeu-tumiseksi. Infrapunapussi on yksi uusimmista keinoista palautumisen tehostajana. Tä-män tutkimuksen tarkoituksena oli seurata infrapunapussin vaikutuksia urheilijan har-joitustilaan tapaustutkimuksen luonteisesti. Tavoitteena oli myös antaa palautetta ja arvioida infrapunapussia tuotteena. Kohdeurheilija oli 22-vuotias monipuolisesti kestävyyslajeissa kilpaileva miesurheilija, joka on harrastanut kestävyysurheilua koko ikänsä. Kohdeurheilija toisti samanlaisen harjoitusohjelman kahdella koejaksolla, joista toisella hän käytti infrapunapussia. Tut-kimus toteutettiin kahtena viiden päivän jaksona, jolloin harjoitustilaa seurattiin fysio-logisten ja subjektiivisten muuttujien avulla. Palautumista seurattiin ortostaattisella syk-keellä sekä vakiolenkin ajalla ja sykkeellä. Seuranta tapahtui kuormituslomakkeen avulla, johon urheilija arvioi stressitasoja, unenlaatua, lihashuoltoa, rentoutumisen – ja neste-tasapainontilaa. Urheilija täytti lisäksi harjoituspäiväkirjaa, johon hän kirjasi harjoitukset sekä poikkeavat fiilikset ja lihasten rasittuneisuudet. Tutkimustuloksista oli nähtävissä, että infrapunapussilla oli positiivista vaikutusta eten-kin henkiseen palautumiseen ja rentoutumiseen sekä stressitasojen laskuun. Kohdeur-heilijan sykkeet eivät muuttuneet merkittävästi koejaksojen välillä. Infrapunapussi ei korvaa mitään palautumista tukevaa toimintaa kuten ravintoa, lepoa tai lihashuoltoa, mutta se voidaan ottaa osaksi palautumisprosessia. Silloin infra-punapussista voi olla pientä hyötyä.

Asiasanat: ortostaattinen syke, palautuminen, infrapunapussi, kestävyysurheilu

Statistiikkaa Kuortane Testing Lab