FIR65 HYVINVOINTIPUSSI “suomeksi”

FIR65 HYVINVOINTIPUSSI “englanniksi”

FIR65º Energy Blanket – EN – Before Using The Product

FIR65º Energy Blanket – EN – Potential Effects Of FIR Infrared Radiation

FIR65 Energy Blanket – EN – Maintenance and Storage

FIR65 Energy Blanket – EN – The Use Of The Product